Hulp bij mantelzorg

Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. U kunt bij verschillende personen binnen uw organisatie en diverse externe instanties terecht voor hulp bij mantelzorg.

Hulp vanuit uw werkgever

Binnen de Rijksoverheid zijn er verschillende personen bij wie u terecht kunt.

Hulp vanuit de gemeente

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ondersteunen gemeenten de mantelzorgers van hun inwoners. De gemeente kan u bijvoorbeeld helpen met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg). Ook kunt u in aanmerking komen voor een blijk van waardering (financieel of in natura).

Belangenorganisaties voor ondersteuning mantelzorg

Voor ondersteuning van mantelzorg kunt u terecht bij verschillende belangenorganisaties:

  • Stichting Werk en Mantelzorg werkt samen met werkgevers, overheid, gemeenten, belangenorganisaties en werkende mantelzorgers voor een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat.
  • Mezzo is een landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die zorgt voor een ander.
  • Het Centrum Mantelzorg ondersteunt en ontlast mantelzorgers.
  • Regelhulp is een wegwijzer voor zorg en ondersteuning.

Speciale steunpunten voor mantelzorgers

Ook zijn er speciale steunpunten voor mantelzorgers: