Ziek zijn en beter worden

Als u ziek bent en daardoor niet kunt werken, dan meldt u dit aan uw manager. Uw organisatie kan eigen beleid en protocollen bij ziekte hanteren. Stelt u zich hiervan op de hoogte.

Gevolgen ziek zijn

Tijdens uw ziekte zijn er mogelijk gevolgen voor uw arbeidsvoorwaarden.

Ziek tijdens vakantie

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Op dat moment stopt de opname van uw vakantie-uren en krijgt u ziekteverlof. Zie voor meer informatie: Vakantie en ziekte.

Meer informatie

In de brochure Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid vindt u meer informatie over het rijksbrede verzuimbeleid.

Registratie ziekte en herstel

Uw manager laat uw ziekmelding verwerken door de HR-Ondersteuner Verzuim in het P-Direktportaal. De ziekmeldingen worden naar de betreffende arbodienst gezonden. De arbodienst of de bedrijfsarts begeleidt u tijdens uw ziekte.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 14
ARAR Hoofdstuk VI
ARAR Artikel 22
ARAR Artikel 98b
Ziektewet