Dienstongeval, beroepsziekte en beroepsincident - situatie vóór 01-01-2020

Niet elk ongeval tijdens werktijd is per definitie een dienstongeval. Bovendien gelden er bij een beroepsincident andere aanspraken dan bij een dienstongeval of beroepsziekte.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Registratie en melding ongevallen

Leidt een ongeval tijdens uw werkzaamheden en op de plaats waar u deze verricht, tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim? Dan registreert uw werkgever dit. Een ernstig arbeidsongeval, dat leidt tot een ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden, meldt uw werkgever direct aan de Inspectie SZW.

Gevolgen

Uw werkgever vergoedt bij een dienstongeval of beroepsziekte de ziektekosten die voor uw rekening blijven. Raakt u arbeidsongeschikt door een beroepsincident? Dan wordt uw salaris tijdens uw aanstelling volledig doorbetaald.

Schadevergoeding

Bent u slachtoffer geworden van een door een ander - al dan niet in uw privétijd - veroorzaakt ongeval? Dan kunt u of uw werkgever schade (laten) verhalen, zoals loonkosten en kosten in verband met re-integratie.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 35
ARAR Artikel 37
ARAR Artikel 37a
ARAR Artikel 37b
ARAR Artikel 38a
ARAR Artikel 48
Arbeidsomstandighedenwet Artikel 9