Herstellen en weer aan het werk - situatie vóór 01-01-2020

Verminderde inzetbaarheid is voor niemand prettig. Voor u niet, maar voor de organisatie ook niet. Medewerker en manager zijn daarom samen verantwoordelijk om de gevolgen hiervan te verzachten en te verminderen en uw inzetbaarheid zo spoedig en zo volledig mogelijk te herstellen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Focus op mogelijkheden

Als er sprake is van verminderde inzetbaarheid en arbeidsverzuim, staat terugkeer naar werk voorop. Uitgangspunt om weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te gaan, is te kijken naar wat u nog wél kunt. Of u nou verzuimt vanwege griep, een ernstige ziekte of een arbeidsconflict.

Wet verbetering poortwachter

Volgens de Wet verbetering poortwachter (zie animatie) heeft uw manager een bijzondere verantwoordelijkheid in dit traject. Uw manager is verantwoordelijk voor een goede procesgang. Uiteraard bent u zelf ook verplicht om er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. Uw manager is verplicht u daarbij te ondersteunen. Zie ook de Richtlijn Gezondheidszorg en Werk.

Activerende aanpak

De nadruk ligt op het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de medewerker en het benutten van aanwezige mogelijkheden. Wat doet de medewerker om weer aan het werk te komen? Wat doet de manager om hem weer aan het werk te helpen? En hoe wordt de kracht van het team hierbij benut?

Deskundige hulp

Op de juiste manier omgaan met ziekte en arbeidsongeschiktheid is soms best ingewikkeld. Ook als u en uw manager verantwoordelijkheid willen nemen, kan het zijn dat u daarbij behoefte heeft aan ondersteuning. Gelukkig staat u er binnen het Rijk niet alleen voor. Zowel medewerkers als managers kunnen hierbij hulp krijgen van diverse professionals.