Functieverlichting voor ouderen - situatie vóór 01-01-2020

U kunt een minder belastende functie gaan vervullen als u 57 jaar of ouder bent. U ontvangt dan minder salaris, maar uw pensioenopbouw en uitkeringsaanspraken veranderen doorgaans niet.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Demotie

Als u 57 jaar of ouder bent, dan kunt u uw werkgever vragen om een minder belastende functie. Dit wordt ook wel ‘demotie’ genoemd. Demotie is het tegenovergestelde van promotie; u doet een stapje terug in de loopbaan. Bijvoorbeeld een herschikking van taken met minder verantwoordelijkheid of een minder stressvolle werkomgeving.

Gevolgen salaris

Uw werkgever houdt een bedrag in op uw salaris. Deze inhouding is het verschil tussen het salaris in uw oude functie en het salaris in uw nieuwe functie. U behoudt hetzelfde salarisnummer. In bijzondere gevallen kan uw werkgever afzien van de inhouding op uw salaris.

Gevolgen pensioen en sociale zekerheid

De keuze voor een minder belastende functie heeft geen nadelige invloed op uw uitkeringsaanspraken. Gaat u gebruik maken van demotie, dan bouwt u doorgaans pensioen op over uw oude salaris. Dit is anders wanneer u gebruikmaakt van demotie als u nog geen 58 jaar bent. Dan bouwt u geen pensioen op over de demotiekorting. Dit geldt voor de hele periode waarin u gebruikmaakt van demotie. Wilt u op of na 1 januari 2018 met demotie beginnen? En wilt u over uw demotiekorting pensioen opbouwen? Laat  dan uw demotie  ingaan op of na de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 58 jaar bent geworden.

Dit is het gevolg van de verhoging van de fiscale pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018. Ook de pensioenrekenleeftijd bij het ABP is per 1 januari 2018 verhoogd. Het opbouwen van pensioen over de demotiekorting is fiscaal gezien alleen mogelijk als u binnen 10 jaar voorafgaand aan de ABP pensioenrekenleeftijd gebruikmaakt van demotie. De pensioenrekenleeftijd bij het ABP is de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 68 jaar wordt.

Demotie en lang ziek

Bent u langer dan 52 weken ziek? Dan wordt de inhouding op uw salaris vanwege een minder belastende functie stopgezet, totdat u bent hersteld. U krijgt dan 70% van uw oude salaris. Zie Inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 21a
ARAR Artikel 57b
BBRA Artikel 5