Taak BHV’er

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is.

Verlenen van eerste hulp bij ongelukken (EHBO)

U staat klaar om hulp te verlenen bij ongevallen en wanneer mensen onwel worden. Bij een gevaarlijke situatie evacueert u slachtoffers en roept u deskundige hulp in. Verder kunt u gevaarlijke situaties herkennen en preventieve maatregelen nemen. Grote organisaties hebben hiervoor een veiligheidsplan.

Brandpreventie en -bestrijding

Het voorkomen en bestrijden van brand is gericht op medewerkers, bezoekers en inventaris. U bent op de hoogte van de preventieve veiligheidsvoorzieningen. Bij een melding komt de brandweer langs om te controleren.

Alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in noodsituaties

Bij gevaar klinkt een herkenbaar alarm. U brengt de aanwezigen via de aangegeven vluchtroutes in veiligheid. Ook begeleidt u minder valide personen naar de uitgang. De EHBO-ondersteuning staat daarbij paraat.