Bedrijfshulpverlening (BHV) - situatie vóór 01-01-2020

Elke organisatie moet maatregelen treffen voor het omgaan met noodsituaties zoals brand. Dit vindt plaats met de hulp van eigen medewerkers, de zogenaamde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) op basis van een bedrijfshulpverleningplan.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Taken

De belangrijkste taken van BHV’ers zijn:

  • verlenen van eerste hulp bij ongelukken (EHBO-ondersteuning);
  • brandpreventie en –bestrijding;
  • alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in noodsituaties.

In de brochure 'Bedrijfshulpverlening' kunt u lezen wat BHV inhoudt en hoe dat binnen de Rijksoverheid is geregeld.

BHV-vergoeding

U komt als BHV’er in actie binnen het gebouw van de eigen organisatie, maar ook bij (sport)evenementen die door uw werkgever worden georganiseerd. Bedrijfshulpverleners komen in aanmerking voor een beloning: de BHV-vergoeding.

BHV’er worden

U kunt zich hiervoor als vrijwilliger opgeven bij uw werkgever. Als er niet genoeg vrijwilligers zijn, wijst uw werkgever medewerkers aan. Om BHV'er te worden, volgt u een of meerdere BHV-opleidingen. Ook daarna neemt u deel aan trainingen, herhalingscursussen en oefeningen. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk onder werktijd plaats. Het aantal BHV’ers wordt bepaald door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw werkgever.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 58a
Arbeidsomstandighedenwet Artikel 15
Harmonisatie per 1 januari 2014 schematisch uitgelegd

Uitbetaling vergoeding

De uitbetaling van de vergoeding wordt door de BHV-coördinator van uw ministerie ingediend via het P-Direktportaal. U hoeft hier zelf niets voor te doen.