Sociaal medisch team (SMT)

Het sociaal medisch team (SMT) ondersteunt en adviseert het management bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid.

Het SMT bundelt de inbreng van de diverse bij het arbo- en verzuimbeleid betrokken disciplines, waardoor gerichter geadviseerd en besloten kan worden. Het SMT bestaat uit de betrokken manager, personeels- of re-integratieadviseur, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en eventueel nog andere deskundigen.

Preventie en weer aan het werk

In een SMT-overleg komt bijvoorbeeld preventie van gezondheidsproblemen, knelpunten in arbeidsomstandigheden en verzuimtrends aan de orde. Ook overlegt het SMT over de begeleiding van herstellende medewerkers bij hun terugkeer op de werkvloer. Bespreekt het SMT uw individuele verzuimdossier? Dan wordt u ingelicht. Eventueel bent u zelf ook aanwezig tijdens het overleg.

Wet- en regelgeving

ARAR Hoofdstuk VI
Arbeidsomstandighedenwet
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen