Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt u bij het oplossen van en omgaan met eventuele problemen in uw werk of het dagelijks leven.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker helpt u op weg of helpt bepaalde situaties te voorkomen. Zoals:

  • hoge werkdruk, vaak met psychische of fysieke stressklachten;
  • individuele of samenwerkingsproblemen met collega's of leidinggevenden;
  • conflicten over de werkinhoud of de manier van werken;
  • ongewenste omgangsvormen;
  • onzekerheid en spanning als gevolg van overplaatsing of een reorganisatie;
  • re-integratie na langdurig ziekteverzuim;
  • privéproblemen die het werk beïnvloeden, bijvoorbeeld relatieproblemen of financiële problemen;
  • onzekerheid over uw functie of uw functioneren;
  • problemen met uw persoonlijke effectiviteit, communicatie of assertiviteit.

Praktische hulp

Vanuit een houding van neutraliteit, betrokkenheid, respect en openheid probeert de bedrijfsmaatschappelijk werker samen met u problemen te ordenen en te verhelderen. Soms biedt 1 gesprek al voldoende perspectief om zelf weer verder te kunnen. Maar er kunnen ook meer gesprekken nodig zijn. Verder kan de bedrijfsmaatschappelijk werker praktische hulp bieden. Hij kan voor u bemiddelen of u verwijzen naar een instantie of externe deskundige.

De bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met uw informatie. Hij heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover uw manager. Zonder uw instemming vindt er geen overleg met anderen plaats.

Wilt u informatie, advies of begeleiding van een bedrijfsmaatschappelijk werker?

Dan kunt u uw vraag stellen aan een bedrijfsmaatschappelijk werker van UBR|EC O&P via het contactformulier.