Arbodienstverlening

Voor deskundige ondersteuning bij het arbo- en ziekteverzuimbeleid kan uw werkgever een contract afsluiten. Dit kan met een externe arbodienst of met de bedrijfszorg van Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P).

Uw werkgever moet een goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij kan een externe arbodienst of bedrijfszorg van EC O&P hulp bieden. Ook is een maatwerkregeling mogelijk. De werkgever bepaalt dan zelf hoe en met welke deskundige(n) de preventie en begeleiding van ziekteverzuim wordt geregeld. Er wordt in ieder geval altijd een bedrijfsarts ingeschakeld. Over een maatwerkregeling overlegt de werkgever met de ondernemingsraad.

Deskundige ondersteuning

Voor de volgende taken moet uw werkgever altijd gebruikmaken van deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts:

  • advies over en toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • ziekteverzuimbegeleiding;
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO);
  • aanstellingskeuringen.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet
ARAR Artikel 9
ARAR Artikel 10
ARAR Artikel 70
ARAR Hoofdstuk VI