Andere deskundigen

De volgende deskundigen kunnen uw werkgever adviseren:

 • Arbeidshygiënist:
  De arbeidshygiënist adviseert werkgevers en medewerkers over arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Het voorkómen van gezondheidsschade staat voorop.
 • Arbeidsdeskundige:
  De arbeidsdeskundige adviseert werkgevers en medewerkers op verschillende terreinen zoals het beoordelen van re-integratie activiteiten, het vaststellen van de belastbaarheid van medewerkers en het interpreteren van beperkingen, het vaststellen van verlies van arbeidsvermogen en het adviseren over scholing, werkaanpassing et cetera.
 • Arbocoördinator/preventiemedewerker:
  Een werkgever moet ten minste 1 medewerker in dienst hebben die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid op de werkvloer kan uitvoeren.
 • Veiligheidsdeskundige:
  De veiligheidsdeskundige geeft adviezen over de inrichting van werkplekken, ongevalmelding en registratie, het opzetten van de bedrijfshulpverlening, calamiteiten- en ontruimingsplannen, persoonlijke beschermingsmiddelen en brandveiligheid.
 • Arbeids- en organisatieadviseur:
  De arbeids- en organisatieadviseur is een specialist op het gebied van arbeid en organisaties. De kern van zijn of haar werkdomein is adviseren over organisatieproblemen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als werkdruk en werkstress, bedrijfscultuur, tevredenheid, agressie en geweld en het succesvol doorvoeren van organisatieveranderingen.
 • Bedrijfsverpleegkundige:
  De bedrijfsverpleegkundige begeleidt medewerkers in het kader het arbeidsgezondheidskundig spreekuur en verzuimbegeleiding. Daarnaast verzamelt hij of zij gegevens en werkt deze uit ter verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.
 • Bedrijfspsycholoog:
  Een belangrijke taak van de bedrijfspsycholoog is, net als voor de reguliere psycholoog, het (kortdurend) behandelen van medewerkers met psychische klachten.
 • Bedrijfsfysiotherapeut:
  Het doel van de fysiotherapeut die werkt voor een organisatie is het voorkomen van gezondheidsproblemen op de werkplek, verminderen en herstellen van aandoeningen en ondersteunen bij de re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers.