Werkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen.

Bijvoorbeeld klachten aan schouders, nek en armen.

U kunt een werkplekonderzoek aanvragen als u klachten heeft die niet overgaan, ondanks een goed ingestelde werkplek. Na akkoord van uw manager, komt een deskundige langs op uw werkplek. Hij onderzoekt dan de inrichting van uw werkplek, uw werkhouding en de middelen waarmee u werkt. Ook bekijkt hij uw werkinhoud, de werkorganisatie en uw werkdruk.

Op basis van dit onderzoek en een gesprek met u, brengt hij eventuele knelpunten in kaart. Ook doet hij aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen. U ontvangt een rapport met een gericht advies. Samen met uw manager bespreekt u dit rapport en kiest u voor één of meer oplossingen.
Via de animatie werkplekkentool kunt u ook zelf bekijken wat een gezonde en veilige werkplek is.

U kunt ook een groepsvoorlichting aanvragen. Hierbij komen alle aspecten van een goede werkhouding en werkplekinrichting aan bod.

Ergonomie op de werkplek

Wanneer u bewust omgaat met uw werk en uw werkplek voorkomt u klachten. Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. Om u daarbij te helpen heeft het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) verschillende (digitale) middelen ontwikkeld.