Deelname PMO verplicht

In principe is deelname aan een PMO vrijwillig. Er zijn 3 uitzonderingen waarbij een PMO wel verplicht is:

  • Als uw baan op de lijst staat van functies waarvoor een periodieke keuring verplicht is. Zo krijgen chemisch wassers bij het ministerie van Veiligheid en Justitie jaarlijks een keuring en schietinstructeurs om de 2 jaar.
  • Als uw werkgever wil dat u zich laat onderzoeken, omdat hij denkt dat u iets mankeert.
  • Als u na uw 55e nachtdiensten blijft draaien. Nachtarbeid is verboden boven de 55 jaar, maar u kunt hiervoor ontheffing krijgen. De bedrijfsarts zal u vervolgens keuren en een ‘verklaring van geen bezwaar' afgeven. Deze is maximaal een jaar geldig. U kunt de verklaring via uw manager aanvragen.