Preventief medisch onderzoek (PMO) - situatie vóór 01-01-2020

Het preventief medisch onderzoek (PMO) - voorheen periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) - is gericht op het ontdekken van gezondheidsrisico's in relatie tot het werk, zodat zo nodig maatregelen genomen kunnen worden.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

De basis voor een PMO volgt uit de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In bijvoorbeeld een organisatie met voornamelijk kantoormedewerkers is het PMO gericht zop gezondheidsrisico’s voor beeldschermwerk en psychosociale belasting.

Onderzoek

Het PMO is niet alleen gerelateerd aan de werkomgeving, maar ook gericht op de gezondheid van uzelf. Uw bloeddruk, cholesterolgehalte en bloedsuikerspiegel worden gemeten. Ook wordt gekeken of u overgewicht heeft. U krijgt advies om uw gezondheid te beschermen en te verbeteren als daar reden voor is.

PMO verplicht?

Uw werkgever zorgt ervoor dat u een preventief medisch onderzoek (PMO) kunt ondergaan. Hij bepaalt, in overleg met de arbodienst en de ondernemingsraad, wanneer u of groepen medewerkers (bijvoorbeeld organisatieonderdeel of functiegroep) kunnen deelnemen aan een PMO. Deelname aan een PMO is vrijwillig. In sommige situaties moet u verplicht deelnemen.

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek wordt door de arbodienst met u besproken. Afhankelijk van de grootte van de organisatie is het mogelijk om de informatie ook op groepsniveau (bijvoorbeeld per functie, afdeling of functie) te (laten) rapporteren. De gegevens zijn dan niet meer tot personen te herleiden.

Aanvragen

Geldt voor u niet een vaste frequentie voor het PMO? Dan kunt u bij uw manager of personeelsadviseur een onderzoek aanvragen.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 21
ARAR Artikel 36a
Wet op de medische keuringen