Gezond en veilige werkplek

Op een gezonde en veilige werkplek loopt u geen onnodige lichamelijke of psychische risico’s. U bent samen met uw werkgever verantwoordelijk. Uw werkgever zorgt ervoor dat u uw werk kunt doen zonder dat u onnodig risico loopt. Van u wordt verwacht dat u meewerkt aan het op een veilige manier uitvoeren van uw werkzaamheden.

Beeldschermwerk werkplek

Werkt u bijvoorbeeld op kantoor? Dan zijn uw stoel en uw bureau goed afgesteld en het beeldscherm van uw computer staat op de juiste hoogte. Ook kunt u de hoeveelheid werk aan. U verkleint hiermee het risico van RSI. De afspraken over bijvoorbeeld de instellingen van de werkplek, pauzesoftware of hulpmiddelen zijn uitgewerkt in de arbocatalogus Rijk: Afspraken beeldschermwerk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkt u op een bouwplaats, langs de weg of op een schip? Dan beschikt u over persoonlijke beschermingsmiddelen en weet u hoe u die kunt gebruiken. Bijvoorbeeld oordoppen indoen als u in een lawaaierige ruimte bent of het dragen van veiligheidsschoenen in een havengebied. Bovendien staan onveilige plekken aangegeven.

Persoonlijke situaties

Ook bij persoonlijke situaties zijn er aanvullende voorzieningen voor uw werkplek. Bijvoorbeeld als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om aanpassingen van de werkplek, zodat u ondanks een bepaalde ziekte of beperking het werk kunt doen.

Ongewenst gedrag

Veiligheid en gezondheid op de werkplek betekent ook dat u niet wordt blootgesteld aan agressie en geweld. Het gaat om verbaal, fysiek en psychisch geweld (bedreigen, intimideren) en om seksuele intimidatie. Als dit moeilijk te vermijden is, omdat u bijvoorbeeld in een justitiële inrichting werkt, neemt uw werkgever maatregelen om het risico zo veel mogelijk te beperken. De afspraken over het voorkomen, beperken of afhandelen van agressie en geweld zijn uitgewerkt in de arbocatalogus Rijk: Afspraken Agressie en geweld.