Beeldschermbril

Bij het minder functioneren van de ooglens wordt het voor veel mensen moeilijk om op korte afstand scherp te zien. Vaak ontstaat dit probleem met het stijgen van de leeftijd, zo rond het 40e levensjaar. Voor de beeldschermwerker kan er behoefte ontstaan aan een bril of een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril.

Een leesbril is in dit geval niet voldoende. Een leesbril is geschikt voor een leesafstand van 30 – 35 cm, terwijl het beeldscherm normaal op 50 – 60 cm afstand staat. Meer informatie leest u in de Arbocatalogus Rijk.

Oogmeting

Is er een vermoeden dat de klachten die u heeft, door een beeldschermbril voorkomen kunnen worden? Dant kunt u een oogmeting laten doen bij een opticiën. Als uit de resultaten van de oogmeting blijkt dat u een beeldschermbril nodig heeft, dan kunt u aanspraak maken op een tegemoetkoming in de kosten hiervan.

Voorwaarden per 1 april 2018

Per 1 april 2018 geldt de Circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk. Daarin staat dat:

  • de vergoeding voor de kosten van de beeldschermbril maximaal 204 euro inclusief BTW is. Hieronder vallen het montuur, de glazen en de eventuele kosten van de oogmeting;
  • u de beeldschermbril moet aanschaffen bij een opticien.

De regels gelden voor alle ministeries. Het ministerie van Financiën gaat op 1 januari 2019 over op de nieuwe regeling. Op dat moment vervallen dus de kaders die tot dan golden voor dit ministerie.

Aanvragen

U vraagt een tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril aan via het P-Direktportaal > Financiën en Salaris > Overige kosten.

U moet van deze kosten een bewijsstuk (bijvoorbeeld een factuur) aanleveren bij P-Direkt. Hiervoor gaat u naar het P-Direktportaal en kiest u voor ‘Bewijsstuk’ aan de rechterkant van de pagina.

Bewijsstukken zijn vormvrij, maar uiteraard moet uit het bewijsstuk blijken dat het te declareren bedrag juist is. Verder moet uit het bewijsstuk blijken dat het een aanschaf of declaratie betreft voor de beeldschermbril en eventueel de oogmeting. Daarnaast moet uit het bewijsstuk blijken dat het gaat om een aanschaf of declaratie van uzelf.

Opnieuw een tegemoetkoming aanvragen

U kunt opnieuw een tegemoetkoming in de kosten van een beeldschermbril aanvragen in de volgende 2 situaties:

  • als uit de resultaten van een oogmeting blijkt dat aanschaf van een nieuwe beeldschermbril is vereist;
  • als sprake is van verlies of beschadiging, waarbij u niet een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Wet- en regelgeving

Artikel 3 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 44 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 5.11 Arbeidsomstandighedenbesluit

Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk

Circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril sector Rijk