Zorgverlof

Als er iemand in uw naaste omgeving ziek is, wilt u misschien wat meer tijd hebben om deze persoon te verzorgen. U kunt misschien kort- of langdurend zorgverlof opnemen.

Lang of kort zorgverlof

U kunt zorgverlof opnemen om bijvoorbeeld voor een ziek familielid te zorgen. Bekijk in het overzicht voor de zorg van welke personen u verlof kunt opnemen.

Voor kortdurend zorgverlof kunt u per jaar maximaal 2 keer uw arbeidsduur per week opnemen.

Langdurend zorgverlof is maximaal 6 keer uw wekelijkse arbeidsduur.

Aanvragen

Wilt u zorgverlof aanvragen? Overleg dan eerst met uw manager over de reden voor het verlof, hoeveel verlof u wilt opnemen en over welke periode. Uw manager kan de aanvraag alleen weigeren als er sprake is van zwaarwegend dienstbelang.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33i
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 5