Verlof voor kiesrecht en wettelijke verplichtingen

U krijgt verlof om te gaan stemmen als het echt niet lukt om in uw eigen tijd of bij volmacht te stemmen. Moet u verschijnen op een rechtszitting? Dan heeft u mogelijk recht op verlof.

Duur verlof

De duur van het verlof hangt af van hoeveel tijd de activiteit in beslag neemt. Op basis hiervan overlegt u met uw manager hoeveel verlof u krijgt.

Bent u al vrij of werkt u niet? Dan kunt u niet later alsnog verlof opnemen. Bijvoorbeeld als u al verlof heeft vanwege ingeroosterde compensatie-uren en u moet in deze tijd naar de rechtbank.

Gevolgen verlof

Tijdens het verlof voor kiesrecht en wettelijke verplichtingen wordt uw salaris doorbetaald. Er zijn geen gevolgen voor de opbouw van uw vakantie-uren.

Wet- en regelgeving