Verlof per gebeurtenis

Naast uw jaarlijkse vakantiedagen komt u bij bepaalde familieomstandigheden in aanmerking voor buitengewoon verlof met behoud van uw bezoldiging. Er zijn geen gevolgen voor de opbouw van uw vakantie-aanspraak.

Duur verlof

Aard van de gebeurtenis Aantal verlofdagen
Ondertrouw Geen verlof
Huwelijk

• van uzelf
• van bloed- en aanverwanten 1e en 2e graad


2 dagen
1 dag

Notarieel samenlevingscontract

• van uzelf
• van bloed- en aanverwanten 1e en 2e graad


2 dagen
1 dag

Geregistreerd partnerschap

• van uzelf
• van bloed- en aanverwanten 1e en 2e graad


2 dagen
1 dag

Ambtsjubileum van uzelf Geen verlof
Huwelijksjubileum

• van uzelf
• ouders/grootouders


Geen verlof
Geen verlof

Zwangerschap/bevalling

16 weken
zie Verlof rondom zwangerschap en bevalling

Bevalling partner

Max. 2 dagen bevallingsverlof
2 dagen kraamverlof
zie Verlof bij bevalling partner

Overlijden van partner, ouders, kinderen
(ook stiefouders, pleegouders, schoonouders, stiefkinderen, pleegkinderen of aangehuwde kinderen)
van uw partner)

4 dagen

Overlijden van bloed- en aanverwanten 2e graad (ook de grootouders van uw partner, kleinkind(eren) van uw partner en de broer(s) en zus(sen) van uw partner)

2 dagen

Overlijden van bloed- en aanverwanten 3e en 4e graad

Geen verlof

Regelen lijkbezorging en/of erfenis van bloed- en aanverwanten in de 2e graad

2 dagen

Graden van verwantschap

1e graad: ouders, kinderen
2e graad: grootouders, broers en zussen, kleinkinderen
3e graad: overgrootouders, ooms en tantes, neven en nichten (oom- en tantezeggers), achterkleinkinderen
4e graad: betovergrootouders, oudooms en -tantes, neven en nichten, achterneven en -nichten
Zie ook de schematische weergave van verwantschap

Geen bloedband maar aanverwant?

Voor adoptie-, stief-, pleeg- of schoonouders en adoptie-, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen gelden dezelfde regels als voor kinderen en ouders waar wel een bloedband mee bestaat. Er is dan sprake van aanverwantschap in de 1e graad.

Voor uw zwager (schoonbroer) en schoonzus, dat zijn:

  • de broer(s) en zus(sen) van uw partner en
  • de man of vrouw van uw broer(s) en zus(sen),

gelden dezelfde regels als voor bloedverwanten in de 2e graad. De partner van de broer of zus van uw partner is geen aanverwant van u.

Samenwonend of getrouwd?

Voor samenwonende medewerkers gelden dezelfde regels als voor getrouwde medewerkers. U heeft wel een notarieel samenlevingscontract waarin de wederzijdse zorgplicht is vastgelegd of u heeft een geregistreerd partnerschap.

Wordt in de regelingen gesproken over echtgenoot of echtgenote? Dan wordt hieronder ook verstaan de (geregistreerde) levenspartner. Wordt gesproken over weduwe of weduwnaar? Dan wordt hiermee ook bedoeld de achtergebleven levenspartner of geregistreerde partner.

Parttime of fulltime?

Medewerkers met een deeltijdbaan hebben evenveel verlofdagen voor familie-omstandigheden als een medewerker met een volledige baan.