Verlof voor familie-omstandigheden - situatie vóór 01-01-2020

Met verlof voor familie-omstandigheden kunt u onder andere bij een huwelijk, begrafenis of crematie van een familielid aanwezig zijn. Als u zelf gaat trouwen kunt u ook verlof krijgen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Duur verlof

U kunt 1 tot 4 dagen verlof opnemen, afhankelijk van de gebeurtenis. Uw bezoldiging wordt doorbetaald. U kunt het verlof niet uitstellen of ‘sparen', omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie gaat. Het verlof kan alleen opgenomen worden op de dag waarvoor het verlof verleend is. Als u voor een bepaalde gebeurtenis geen recht op verlof voor familieomstandigheden heeft, kunt u bijvoorbeeld vakantie-uren opnemen of onbetaald verlof nemen.

Aanvragen

Minimaal 24 uur van tevoren vraagt u het verlof schriftelijk of mondeling aan bij uw manager. Tenzij er sprake is van een dringend geval. Uw werkgever verleent u dan -indien u daarop aanspraak kunt maken- met terugwerkende kracht het verlof. U toont dan aan dat u geen gelegenheid had om het verlof vooraf aan te vragen en er is voor uw afwezigheid een gegronde reden.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33d
ARAR Artikel 33fa
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 4