Ziekte en zwangerschap

Bent u zwanger en wordt u voorafgaand aan uw zwangerschapsverlof ziek? Dan gelden de normale regels bij ziekte. U ontvangt uw bij ziekte gebruikelijke bezoldiging.

Is de zwangerschap de oorzaak van uw ziekte? Dan vraagt uw werkgever een uitkering aan op grond van de Ziektewet bij het UWV. Uw werkgever ontvangt deze uitkering. Is de uitkering hoger dan uw bezoldiging, bijvoorbeeld omdat deze is teruggebracht vanwege langdurige (zwangerschapsgerelateerde) ziekte? Dan ontvangt u naast uw gebruikelijke bezoldiging het meerdere deel van de uitkering van uw werkgever.

Bent u tussen de 6e en 4e week vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum ziek? Dan gelden deze ziektedagen als zwangerschapsverlof. Ook als u tijdens die ziektedagen werkzaamheden verricht. De door u gekozen ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof wijzigt echter niet. Zodra u weer bent hersteld, kunt u doorwerken tot aan de geplande ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof. Uw manager informeert u over de einddatum van uw bevallingsverlof. Zie uwv.nl voor meer informatie.

Voorbeeld
U heeft ervoor gekozen om 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof te gaan. 1 week voor de ingang van het verlof wordt u ziek en dat blijft u tot de ingangsdatum van uw zwangerschapsverlof. Het verlof begint dus 4 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Als gevolg van dit ziekteverzuim krijgt u nu 11 weken bevallingsverlof (in plaats van 12 weken). Dat komt doordat ziektedagen die tussen de 6e en 4e week maar vóór ingang van uw zwangerschapsverlof liggen ook worden gezien als zwangerschapsverlof.

Is uw zwangerschap en/of bevalling de oorzaak van uw ziekteverzuim? Dan kunt u ter controle door het UWV worden gebeld. Wilt u telefonisch liever geen vragen beantwoorden? Dan roept het UWV u op voor het spreekuur van de verzekeringsarts. U bent verplicht om mee te werken.

Ziek na bevallingsverlof

Als u aansluitend aan uw bevallingsverlof ziek bent, heeft u bij voortduring van de ziekte recht op uw bezoldiging voor een periode van maximaal 52 weken en daarna 70% van die bezoldiging. Dit is ook het geval wanneer de  oorzaak van uw ziekte zwangerschapsgerelateerd is. Uw bezoldiging wordt aangevuld met het hogere gedeelte van de Ziektewetuitkering.

Let op! Sluit een periode van ziekte aan op uw zwangerschapsverlof en sluit een andere periode van ziekte aan op uw bevallingverlof? En hebben beide ziekteperiodes dezelfde oorzaak? Dan worden beide ziekteperioden als 1 ziekteperiode aangemerkt.