Verlof bij bevalling partner

U heeft recht op doorbetaald geboorteverlof. De duur van dit geboorteverlof is eenmaal uw arbeidsduur per week. U kunt het geboorteverlof opnemen binnen vier weken na de dag van de bevalling.

Voor de periode na de bevalling kunt u in overleg met uw manager ouderschapsverlof opnemen.

Overlijden moeder

Als de moeder op de dag van de bevalling of tijdens het bevallingsverlof overlijdt, dan gaat het resterende bevallingsverlof over op de partner. Er moet wel aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Het kind is levend ter wereld gekomen en de geboorteakte is opgemaakt.
  • U was gehuwd/geregistreerd partner ten tijde van het overlijden of u heeft het kind erkend.

In dat geval maakt u aanspraak op het resterende (doorbetaalde) bevallingsverlof. Uw werkgever kan de kosten declareren bij UWV onder overlegging van de geboorteakte van het kind en de overlijdensakte van de moeder.