Verlenging bevallingsverlof

Moet uw pasgeboren kindje in het ziekenhuis verpleegd worden? Dan wordt het bevallingsverlof mogelijk verlengd.

Uw bevallingsverlof wordt verlengd met het aantal dagen dat uw kind in het ziekenhuis moet verblijven, tot een maximum van 10 weken. Voorwaarde is dat de opname langer dan 7 dagen duurt. Dit is de zogenaamde drempeltijd. Die eerste 7 dagen van het verblijf of van een aantal elkaar opvolgende verblijven, tellen daarbij niet mee.

Verlenging

Als u minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft genoten, dan kunt u voor de duur van het overgehevelde zwangerschapsverlof geen verlenging van het bevallingsverlof krijgen.

Hoewel de benaming in veel gevallen niet toepasselijk is, wordt deze verlenging van het bevallingsverlof ook wel ‘couveuseverlof’ genoemd.

Voorbeeld
U bent 5 weken vóór de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gegaan én u bent ook op die vermoedelijke datum bevallen. Uw kind moet in verband met complicaties tijdens de bevalling 5 weken in het ziekenhuis verblijven. De opnameduur in dit voorbeeld is langer dan 7 dagen, zodat u aanspraak maakt op verlengd bevallingsverlof. Uw bevallingsverlof zou 11 weken duren. Door de 7 dagen drempeltijd en het naar het bevallingsverlof overgehevelde zwangerschapsverlof van een week, wordt uw bevallingsverlof in plaats van 5 met 5 – 2 = 3 weken verlengd.

Bent u bevallen van een meerling die verpleegd moet worden? Dan is er bij gelijktijdige ziekenhuisopname slechts eenmaal aanspraak op dit verlof.