Gevolgen van zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft geen financiële gevolgen, wel kunnen er gevolgen zijn voor de compensatie-uren.

Financiële gevolgen

Tijdens uw zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt uw salaris volledig doorbetaald en loopt de opbouw van de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, pensioen en sociale zekerheid door. Uw werkgever vraagt een uitkering in het kader van de Wet arbeid en zorg (WAZO) voor u aan bij UWV. Die uitkering wordt dan verrekend met uw salaris. Uw reiskostenvergoeding wordt tijdens de verlofperiode na 6 weken stopgezet.

Gaat u zwanger uit dienst? Dan bestaat de mogelijkheid dat u recht heeft op doorbetaling van uw salaris. Lees Doorbetaling bezolding na einde dienstverband.

Gevolgen voor compensatie-uren

Als u met zwangerschaps- of bevallingsverlof bent, vervallen uw compensatie-uren op de dagen waarop deze zijn ingeroosterd. U krijgt deze niet teruggeboekt. Hoeft u de compensatie-uren niet vooraf in te roosteren? Dan kunnen de regels per organisatie verschillen.

Zie ook  Compensatie-uren opbouwen  om te lezen wanneer de opbouw van uw compensatie-uren wordt stopgezet.