Vrijstelling voor vakbondsactiviteiten

Wordt u als (vakbonds)kaderlid ingezet bij de begeleiding van een grote reorganisatie waarbij meer dan 50 medewerkers zijn betrokken? Dan kunt u gebruikmaken van een tijdelijke vrijstelling van uw reguliere werkzaamheden voor de vakbondsactiviteiten, zoals het informeren en adviseren van medewerkers over bedenkingen-, bezwaar- en beroepsprocedures en over verzekeringsmogelijkheden tegen inkomensderving.

Uw vakbondscentrale draagt u voor. Uw werkgever neemt een beslissing en bepaalt in hoeverre u wordt vrijgesteld. Dit kan voor ten hoogste 50% van uw werktijd gedurende in principe een jaar. Elke werkgever hanteert een eigen maximum voor het aantal kaderleden dat bij een grote reorganisatie kan worden vrijgesteld.