Duur vakbondsverlof

Er zit een limiet aan het aantal uren verlof dat u kunt krijgen voor vakbondsactiviteiten:

  • maximaal 120 uur per jaar voor vergaderingen (dit verlof is bedoeld voor bestuursleden of afgevaardigden van een vakbond en niet voor gewone leden van een vakbond)
  • maximaal 208 uur per jaar voor bestuurlijke of vertegenwoordigende activiteiten
  • maximaal 48 uur per 2 jaar voor het volgen van een vakbondsgerelateerde cursus

In totaal kunt u jaarlijks maximaal 240 uur verlof krijgen. Bent u lid van een hoofdbestuur van een centrale ambtenarenorganisatie of van een daarbij rechtstreeks aangesloten ambtenarenorganisatie, dan geldt een maximum van 320 uur per jaar.