Vakbondsverlof - situatie vóór 01-01-2020

Als u lid, bestuurslid of afgevaardigde bent van een vakbond, kunt u betaald verlof krijgen voor vakbondsactiviteiten, zoals bestuurlijke taken, deelnemen aan een cursus of het bijwonen van vergaderingen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Voorwaarde voor vakbondsverlof is dat u lid bent van een vakbond voor ambtenaren. Deze vakbond moet aangesloten zijn bij een centrale vereniging van ambtenaren die deelneemt aan het Sectoroverleg Rijkspersoneel (SOR).

Duur vakbondsverlof

Aan het aantal uren dat u vakbondsverlof kunt krijgen zit een limiet. In totaal kunt u jaarlijks maximaal 240 uur verlof krijgen. Voor hoofdbestuurders geldt een maximum van 320 uur per jaar.

Bent u als kaderlid betrokken bij een grote reorganisatie? Dan is het mogelijk om tijdelijke vrijstelling van uw werkzaamheden te krijgen.

Gevolgen vakbondsverlof

Tijdens het vakbondsverlof behoudt u uw bezoldiging en bouwt u vakantie-uren op.

Aanvragen

U vraagt het verlof aan bij uw manager. Het verlof kan alleen geweigerd worden als het dienstbelang zich tegen het verlof verzet. Bijvoorbeeld als het zeer moeilijk zou worden om een belangrijk organisatieresultaat te halen.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33b
Circulaire Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten
Circulaire Personele aspecten bij reorganisatie (zie onderdeel 16)