Pensioenpremieverhaal bij lang verlof - situatie vóór 01-01-2020

Tijdens een periode van betaald of onbetaald verlof gaat de pensioenopbouw bij ABP gewoon door. Uw werkgever betaalt daarom ook tijdens de verlofperiode de verschuldigde pensioenpremie aan ABP. Deze premie wordt geheel of gedeeltelijk bij u in rekening gebracht.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Inhouden of overmaken

Het bij u in rekening brengen van pensioenpremie wordt ‘pensioenpremieverhaal’ genoemd. U vindt het bedrag op uw salarisstrook onder ‘Te verr. Pensioenpremie’. Bij deeltijdverlof verrekent uw werkgever de premie met uw salaris. Bij onbetaald volledig verlof zal uw werkgever u vragen de premie aan hem over te maken.

Hoogte pensioenpremieverhaal

Heeft u verlof in uitsluitend persoonlijk belang voor een periode van langer dan 2 weken? Dan zal uw werkgever u de gehele pensioenpremie in rekening brengen. Is het verlof verleend in algemeen belang of in persoonlijk belang voor niet langer dan 2 weken? Dan zal het premieverhaal meestal worden beperkt tot het bedrag dat u zonder verlof zou moeten betalen.

Andere regels

Werkt u tijdens uw verlof bij een andere werkgever en bouwt u daar pensioen op? Dan gelden er specifieke regels.

Voor levensloopverlof gelden speciale regels voor de pensioenopbouw en het pensioenpremieverhaal.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33a
ARAR Artikel 34a
ARAR Artikel 96b
ARAR Artikel 100
Circulaire: Buitengewoon verlof in verband met het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie
Circulaire: Buitengewoon verlof van lange duur bij de sector Rijk, 1996
Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur