Ouderschapsverlof - situatie vóór 01-01-2020

Heeft u kinderen die jonger zijn dan 8 jaar? Dan kunt u ouderschapsverlof opnemen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Ook als u een kind wilt adopteren of zorgt voor een stief- of pleegkind kunt u hiervoor ouderschapsverlof krijgen. Het kind moet dan wel bij u ingeschreven staan. Voor elk kind jonger dan 8 jaar kunt u ouderschapsverlof opnemen. Heeft u een tweeling? Dan heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof.

De regels voor ouderschapsverlof zijn afhankelijk van de regeling waaronder u valt:

De regels blijven op de gehele ouderschapsverlofperiode voor hetzelfde kind van toepassing.

Gevolgen ouderschapsverlof

Het opnemen van ouderschapsverlof heeft niet alleen gevolgen voor uw bezoldiging, maar bijvoorbeeld ook gevolgen voor de hoogte van uw vakantie- en eindejaarsuitkering en de opbouw van vakantie-uren. U kunt een proefberekening van uw salaris maken via het P-Direktportaal > Financiën en Salaris > Salaris simulatie.

Informatie handig gebundeld

In de brochure 'Ik krijg een kind' vindt u informatie over wat u kunt regelen als u minder wilt werken om uw kind(eren) te verzorgen.

Aanvragen

Wilt u ouderschapsverlof aanvragen? Overleg dit dan uiterlijk 2 maanden van tevoren met uw manager.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33g
Wet arbeid en zorg
Arbeidstijdenwet
Wet flexibel werken