Calamiteiten- en kort verzuimverlof - situatie vóór 01-01-2020

Soms zijn er onvoorziene persoonlijke omstandigheden waardoor u direct vrij moet nemen. Uw kind wordt plotseling ziek of de waterleiding springt. In dat soort noodsituaties kunt u calamiteitenverlof opnemen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Acute verzorging

U heeft ook recht op betaald calamiteitenverlof voor de noodzakelijke acute verzorging van bepaalde groepen personen zoals naaste familie. Hierbij gelden dezelfde personen als bij zorgverlof.

Duur calamiteitenverlof

Hoe lang u calamiteitenverlof kunt opnemen is afhankelijk van de situatie, maar maximaal 1 dag per calamiteit.

Ander kort verzuimverlof

Ander kort verzuimverlof krijgt u voor bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld:

Let op! In de laatste 2 situaties moet het gaan om een afspraak die spoedeisend, onvoorzien of niet buiten werktijd om te plannen is.

Aanvragen

U laat het uw werkgever zo snel mogelijk weten als u beroep wilt doen op calamiteitenverlof. U geeft aan wat er aan de hand is en hoe lang u verwacht afwezig te zijn. Een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof mag een werkgever niet weigeren. Wel kan de werkgever u achteraf vragen om aan te tonen dat het opnemen van calamiteitenverlof noodzakelijk was. Kunt u dit niet? Dan wordt het verlof in mindering gebracht op uw vakantie-uren.

Wet- en regelgeving