Buitengewoon verlof - situatie vóór 01-01-2020

Er zijn omstandigheden die maken dat u uw werkzaamheden voor korte of lange duur niet kunt verrichten. Bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden, een bijzondere gebeurtenis of het algemeen belang. U kunt dan buitengewoon verlof (ook wel bijzonder verlof genoemd) aanvragen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Er zijn meer soorten buitengewoon verlof, waarvan de duur kan verschillen. Vakantie of feestdagen zijn geen vormen van buitengewoon verlof.

Salaris en pensioen tijdens buitengewoon verlof

Of uw salaris wordt doorbetaald en hoeveel pensioen u opbouwt is afhankelijk van:

  • de soort en de duur van het buitengewoon verlof; én
  • en of u tijdens het verlof ook elders pensioen opbouwt.

Lees meer over de gevolgen voor de opbouw van pensioenrechten en de betaling van de pensioenpremies bij onbetaald en betaald buitengewoon verlof.

Gevolgen voor compensatie-uren

Neemt u langer dan 28 dagen buitengewoon verlof op? Dan wordt de opbouw van uw compensatie-uren  stopgezet.

Aanvragen

Aanvragen van buitengewoon verlof gaat in overleg met uw manager. Het feit dat u niet werkt, mag geen ernstige problemen opleveren voor uw organisatie.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 33b
ARAR Artikel 33c
ARAR Artikel 33d
ARAR Artikel 33e
ARAR Artikel 33g
ARAR Artikel 33fa
ARAR Artikel 33fb
ARAR Artikel 33fc
ARAR Artikel 33g
ARAR Artikel 33i
ARAR Artikel 34
Verhaalsregeling pensioenpremies sector Rijk bij buitengewoon verlof van lange duur
Wet arbeid en zorg
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 3
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 4
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 5
Wet Arbeid en Zorg Hoofdstuk 7