Voorwaarden extra vrije tijd bijkopen

Voor het bijkopen van extra vrije tijd via IKAP geldt een aantal voorwaarden:

  • Werkt u meer dan 36 uur per week? Dan moet u uw arbeidsduur eerst terugbrengen tot 36 uur, anders kunt u geen vrije tijd kopen;
  • U kunt geen uren bijkopen in het jaar dat u vakantie-uren laat uitbetalen;
  • Als u voor een bepaalde periode uren heeft bijgekocht, kunt u niet een 2e aanvraag indienen om in die periode nog meer uren bij te kopen;
  • U neemt de uren binnen het kalenderjaar op.
  • Lukt dit niet, dan neemt u contact op met uw manager. Hij of zij zorgt ervoor dat de inhouding op uw salaris wordt herberekend.
  • Uw werkgever kan uw aanvraag alleen weigeren als sprake is van een zwaarwegend dienstbelang. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit binnen uw dienstonderdeel in gevaar komt door uw extra vrije tijd;
  • Dien uw aanvraag voor het bijkopen van extra vrije tijd in tenminste 2 maanden vóór de maand waarin u de extra uren wilt opnemen;
  • Uw vakantie-uitkering kunt u niet gebruiken voor het kopen van extra vrije tijd.