Inhouding salaris

Voor 1 uur extra vrije tijd, betaalt u het bedrag dat overeenkomt met uw uurloon. Uw salaris per uur is 1/156e deel van uw salaris bij een volledige arbeidsduur. Per maand houdt uw werkgever het bedrag op uw salaris in. Dit bedrag is gelijk aan het aantal uren dat u gemiddeld per maand bijkoopt.

Voorbeeld
Bedraagt uw salaris bij een volledige arbeidsduur 2.397,45 euro? Dan betaalt u voor elk uur extra vrije tijd: 1/156 x 2.397,45 = 15,37 euro.