Vrije tijd bijkopen

Wilt u tijdelijk meer vrije tijd? In overleg met uw werkgever kunt u jaarlijks via IKAP extra uren bijkopen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Maximum uren bijkopen

Koopt u via IKAP extra uren bij, dan gelden bepaalde voorwaarden. Voor 1 uur extra vrije tijd betaalt u het bedrag van uw salaris per uur. De afrekening van de gekochte uren vindt plaats door een inhouding op uw salaris.

Via IKAP kunt u maximaal 80 uur op jaarbasis minder werken. Als u parttime werkt, dan geldt een evenredig lager aantal uren. Heeft u een arbeidsduur van gemiddeld meer dan 36 uur per week? Dan moet u uw arbeidsduur eerst terugbrengen tot gemiddeld 36 uur per week, anders kunt u geen extra vrije tijd kopen.

Voorbeeld
Werkt u bijvoorbeeld 24 uur per week, dan komt u uit op 24/36 x 80 = 53,3 uren. Naar boven afgerond kunt u dus maximaal 54 uren bijkopen.

Ziek tijdens periode gekochte uren

Bent u langer dan 4 weken ziek? Dan wordt de inhouding van de gekochte uren op uw salaris stopgezet. Als u weer volledig beter bent, beslist uw werkgever in overleg met u hoe de toegewezen aanvraag voor extra vrije tijd wordt voortgezet.

Wet- en regelgeving