Restant vakantie-uren 2015

Heeft u op 31 december 2019 nog een restant 'Vakantie-uren 2015', dan worden deze uren omgezet in Individueel Keuzebudget-uren. Deze uren worden op 1 januari 2020 toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof.

Heeft u met uw manager afspraken gemaakt over het afbouwen van een verlofstuwmeer? Dan blijven deze afspraken gelden.

Samengevat:          

  • Vakantie-uren die u niet had opgenomen of verkocht in 2015 zijn zonder maximum overgegaan naar 2016 en zijn apart in het P-Direktportaal zichtbaar. Dit geldt ook voor de vakantie-uren die niet opgenomen konden worden wegens (langdurige) ziekte;
  • U krijgt tot en met 31 december 2020 de tijd om het restant vakantie-uren uit 2015 op te nemen, daarna vervallen deze uren;
  • U kunt tot 2021 per kalenderjaar maximaal 22 vakantie-uren verkopen die u heeft meegenomen uit 2015, naast de mogelijkheid om de jaarlijkse bovenwettelijke vakantie-uren te verkopen. Dit aantal geldt bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Geldt voor u een andere arbeidsduur? Dan wordt het aantal vakantie-uren dat u mag verkopen naar verhouding berekend.