Geen recht op vakantie-uren

Over de uren die u niet werkt, bouwt u geen wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren op.

Bijvoorbeeld omdat u ouderschapsverlof opneemt of deelneemt aan de PAS-regeling.

Er is een aantal uitzonderingen. De opbouw van uw vakantie-uren loopt door als u geheel of gedeeltelijk niet werkt vanwege:

Ook loopt deze opbouw door zolang u als verplichte VWNW-kandidaat bent vrijgesteld van werkzaamheden.