Vakantierechten - situatie vóór 01-01-2020

U heeft elk jaar recht op (doorbetaalde) wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren. Hoeveel vakantie u heeft, hangt af van het aantal uren dat u werkt en van uw leeftijd.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Aantal vakantie-uren per jaar

Werkt u fulltime (gemiddeld 36 uur per week), dan heeft u recht op 144 wettelijke vakantie-uren en 21,6 bovenwettelijke vakantie-uren. Daarnaast bouwt u vanaf 45 jaar extra bovenwettelijke vakantie-uren op. Deze vakantie-uren worden ook wel ‘leeftijdsuren’ genoemd.

Werkt u in deeltijd of werkt u structureel meer dan gemiddeld 36 uur? Dan krijgt u de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren naar verhouding van het aantal uren dat u werkt.

De wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren worden naar boven afgerond.

Voorbeeld
U werkt gemiddeld 27 uur per week.
U heeft recht op 144 × 27/36 = 108 wettelijke vakantie-uren per jaar.
U heeft recht op 21,6 x 27/36 = 16,2 bovenwettelijke vakantie-uren, plus eventuele leeftijdsuren. De vakantie-uren worden naar boven afgerond op hele uren. In dit voorbeeld heeft u afgerond 17 bovenwettelijke vakantie-uren.

Meer of minder vakantie-uren

Treedt u in de loop van het jaar in dienst of gaat u uit dienst? Dan krijgt u wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren naar verhouding van de tijd die u in dat jaar heeft gewerkt of gaat werken. Als u gedurende het jaar vertrekt, worden uw wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren voor dat jaar herberekend.

In een aantal gevallen bouwt u als u niet werkt geen vakantie-uren op.

Verkopen van vakantie-uren

Wettelijke vakantie-uren kunt u tijdens uw dienstverband niet verkopen, bovenwettelijke vakantie-uren wel. Dit geldt ook voor deelnemers aan de PAS-regeling. U mag ieder jaar uw bovenwettelijke vakantie-uren verkopen (dit is inclusief eventuele leeftijdsuren). Per vakantie-uur dat u verkoopt, heeft u recht op een uur salaris.

Andere functie of ontslag

Gaat u bij een andere organisatie binnen de sector Rijk werken? Dan neemt u uw vakantie-uren  mee. Vertrekt u bij de sector Rijk? Dan krijgt u de wettelijke en bovenwettelijke  vakantie-uren vergoed die u op uw ontslagdatum nog heeft.  Er is geen maximum verbonden aan het aantal uren dat wordt vergoed.

Restant vakantie-uren 2015

U houdt recht op de vakantie-uren die u in 2015 niet heeft gebruikt of verkocht.

Vervaltermijn

Er gelden vervaltermijnen voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren en de restant vakantie-uren 2015.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 22
ARAR Artikel 23
ARAR Artikel 24
ARAR Artikel 32