Vakantie-uren overboeken naar volgend jaar

Let op! Per 1 januari 2016 zijn de regels rondom uw vakantierechten gewijzigd. In het Sectoroverleg Rijk is afgesproken dat de regels voor rijksambtenaren zoveel mogelijk moeten aansluiten bij wat daarvoor is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de regels voor rijksambtenaren grotendeels gelijk zijn getrokken met de regels voor het bedrijfsleven.

Voor het meenemen van vakantie-uren die u op 31 december 2015 niet heeft opgenomen of verkocht, geldt een overgangsrecht . Zie voor meer informatie de brochure Wijzigingen rondom uw vakantierechten.

Voor meer informatie: vervaltermijnen vakantie-uren.

Wet- en regelgeving