Vakantie-uren opnemen - situatie vóór 01-01-2020

Als u fulltime werkt dan heeft u recht op 144 wettelijke en 21,6 bovenwettelijke (doorbetaalde) vakantie-uren per jaar, plus eventuele leeftijdsuren. U mag zelf bepalen wanneer u deze uren opneemt, maar u overlegt dit wel van te voren met uw manager. Uw manager stelt u ieder jaar in de gelegenheid om in ieder geval uw wettelijke vakantie-uren op te nemen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Vakantie-uren meenemen en vervaltermijnen

Neemt u niet al uw wettelijke en/of bovenwettelijke vakantie-uren op in het jaar waarin u ze heeft opgebouwd? En wilt u deze vakantie-uren in een later jaar opnemen? Houdt u dan rekening met de vervaltermijnen van deze vakantie-uren. Er gelden vervaltermijnen voor de wettelijke vakantie-uren, de bovenwettelijke vakantie-uren en uw restant vakantie-uren 2015.

Maximaal opnemen

Wilt u meer vakantie-uren opnemen dan het aantal waarop u in een kalenderjaar recht heeft? Dan kunt u vakantie-uren ‘lenen’ van het volgende kalenderjaar. Dit is alleen mogelijk als alle beschikbare wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren (inclusief eventuele leeftijdsuren), dus ook uit voorgaande jaren, zijn opgenomen of verkocht. Bij een fulltime aanstelling kunt u maximaal 57,6 vakantie-uren extra opnemen. Werkt u in deeltijd? Dan wordt dit naar verhouding van uw werktijd berekend. De vakantie-uren die u extra opneemt, worden automatisch verrekend met uw wettelijke vakantie-uren over het eerstvolgende kalenderjaar. Een andere mogelijkheid is extra vrije tijd kopen via IKAP.

Vakantieaanvraag afwijzen, intrekken, wijzigen

U bespreekt het opnemen van uw vakantie-uren met uw manager. Onder voorwaarden kan uw manager uw vakantieaanvraag afwijzen of intrekken. Zowel voor als tijdens uw vakantie kunt u uw vakantieaanvraag wijzigen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt tijdens de vakantie of u besluit om de vakantie af te breken om eerder weer aan het werk te gaan.

Wet- en regelgeving