Ziek zijn en vakantie-uren opnemen

Bent u ziek en kunt u daardoor niet werken? Dan wordt van u verwacht dat u zich ervoor inzet om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dit wordt re-integratieverplichting genoemd. Wilt u tijdens deze re-integratie vrije tijd? Dan moet u daarvoor vakantie-uren opnemen.

Voorbeeld

  • U bent (gedeeltelijk) ziek, en;
  • U wilt een week vakantie-uren opnemen om niet aan uw re-integratieverplichtingen te hoeven voldoen, en;
  • U heeft een aanstelling van gemiddeld 36 uur, en;
  • Uw arbeidstijdpatroon is 5 x 8 uur (u bouwt 4 compensatie-uren op)

1. Bent u 28 dagen of minder(gedeeltelijk) ziek?
Dan moet u 40 vakantie-uren afboeken.

2. Bent u langer dan 28 dagen (gedeeltelijk) ziek, zodat u geen compensatie-uren meer opbouwt?
Dan boekt u 36 vakantie-uren af.

Let op! Heeft u een arbeidstijdpatroon zonder compensatie-uren? U werkt bijvoorbeeld 4 x 9 uur en u wilt een week vakantie-uren opnemen? Dan boekt u altijd 36 vakantie-uren af.

Vervaltermijnen

Tijdens uw ziekte gelden de gebruikelijke regels voor de vervaltermijnen van uw vakantie-uren.

Langdurig ernstig ziek en geen vakantie-uren kunnen opnemen?

Bent of was u langdurig ernstig ziek, waardoor het niet mogelijk was om te re-integreren? Kon u daardoor (een aantal van) uw wettelijke vakantie-uren niet opnemen? Dan kunnen die niet opgenomen wettelijke vakantie-uren uit het jaar dat u ziek was een vervaltermijn van 5 jaar krijgen, na het jaar waarin deze vakantie-uren zijn opgebouwd. Uw werkgever beslist hier doorgaans over op basis van een oordeel van een bedrijfsarts of de arbodienst.

Voorbeeld
U wordt verpleegd in een zorginstelling. Hierdoor heeft u de wettelijke vakantie-uren van 2017 niet kunnen opnemen in 2017 en 2018. Uw werkgever beslist dan eind 2018 dat u uw wettelijke vakantie-uren van 2017 behoudt tot en met 31 december 2022.