Vakantie-uren en ziekte - situatie vóór 01-01-2020

Ook als u ziek bent, bouwt u vakantie-uren op. En als u ziek bent, mag u in overleg met uw werkgever toch vakantie-uren opnemen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Bent u langdurig ziek (geweest), waardoor u uw wettelijke vakantie-uren niet kunt opnemen? Dan krijgen deze vakantie-uren, net als uw bovenwettelijke vakantie-uren, een vervaltermijn van 5 jaar. De vervaltermijn geldt vanaf het jaar waarin deze vakantie-uren zijn opgebouwd.

Op vakantie als u langdurig ziek bent

Heeft u vakantieplannen? Overleg dan eerst met uw manager en zonodig met uw bedrijfsarts. Gaat u op vakantie tegen het advies van uw bedrijfsarts in? Dan is er mogelijk sprake van plichtsverzuim en kan de salarisbetaling worden stopgezet.

Ziek tijdens vakantie

Wordt u ziek tijdens uw vakantie? Dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Op dat moment kunt u de opname van vakantie-uren stoppen. In dat geval krijgt u ziekteverlof. Uw manager kan u vragen aan te tonen dat u ziek was, bijvoorbeeld door een medische verklaring van een arts. Als blijkt dat u wel eigen of passende werkzaamheden of re-integratieverplichtingen op kantoor, thuis of elders (vakantieadres) zou kunnen verrichten en u wilt hiervan vrijgesteld zijn, dan stopt de opname van uw vakantie-uren niet.

Wet- en regelgeving

ARAR artikel 22
ARAR artikel 23
Circulaire: opbouw vakantie bij langdurige ziekte 4-2-2010
Circulaire: richtlijn overgang vakantiesystematiek bij langdurige ziekte 9-5-2016