Blokdagen thuiswerken/inhalen

Op blokdagen (brugdagen) bent u verplicht vrij. Wilt u of kunt u geen verlof opnemen op een blokdag? Dan kunt u in overleg met uw manager thuis of elders werken of de uren op een ander tijdstip inhalen.

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? En heeft u een medisch advies van de arbo-arts om niet meer dan een aantal uren per week of per dag te werken? Dan krijgt u doorbetaald buitengewoon verlof, als u de op de blokdag niet gewerkte uren niet op een ander moment kunt inhalen. Het is in die situatie namelijk niet redelijk om dan de niet gewerkte uren van uw vakantie-aanspraak af te schrijven.