Feestdagen en blokdagen - situatie vóór 01-01-2020

Is de organisatie waar u werkt gesloten op een feestdag? Dan heeft u een vrije dag. Sommige organisaties hebben blokdagen. Dit zijn verplichte vrije dagen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Feestdagen

Als uw organisatie gesloten is op een officiële feestdag, hoeft u niet te werken. U hoeft deze dag dan ook niet af te boeken van uw tegoed aan vakantie-uren of compensatie-uren. Bij het aantal te werken uren op jaarbasis is al rekening gehouden met deze uren als ze niet op zaterdag of zondag vallen.

Valt een feestdag op een doordeweekse dag, waarop u volgens uw rooster niet hoeft te werken, dan mag u het aantal uren van deze feestdag niet op een ander moment opnemen.

Niet alle organisaties zijn gesloten op de officiële feestdagen. Denk aan penitentiaire inrichtingen of aan organisaties die in geval van een crisis bereikbaar moeten blijven. Ook als u in roosterdienst werkt, is het mogelijk dat u op een erkende feestdag werkt.

U hoeft ook niet te werken als uw organisatie gesloten is op een niet-officiële feestdag. Dit geldt echter niet als de sluiting regionaal is en u op een andere locatie werkt.

Blokdagen

Op blokdagen (brugdagen) bent u verplicht vrij. Meestal is dit de dag voor of na een officiële feestdag. Sinds 2015 worden geen rijksbrede blokdagen meer afgesproken. Wel kan uw eigen organisatie blokdagen vaststellen.

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 125b
ARAR Artikel 21
ARAR Artikel 32a
Circulaire: Verlof in verband met viering niet-christelijke feestdagen, 1986