Min-uren

Heeft u aan het begin van het jaar een negatief saldo compensatie-uren? Dan kunt u deze min-uren inhalen of verrekenen.

Min-uren onstaan als volgt:

Het aantal uren dat u op basis van uw aanstelling moet werken wordt op jaarbasis vastgesteld. Daarnaast maakt u met uw werkgever afspraken over de indeling van uw feitelijke werktijden in een bepaalde periode, vaak per week. Dit is uw arbeidstijdpatroon of rooster.

Valt er een feestdag op een dag waarop u volgens uw rooster zou moeten werken? Dan kan het voorkomen dat u daardoor uiteindelijk het aantal uren dat u op jaarbasis moet werken niet haalt. Hierdoor ontstaat er een negatief saldo compensatieverlof (min-uren).

Inhalen of verrekenen min-uren

Min-uren moet u inhalen buiten uw reguliere werktijden om, of verrekenen:

  • als u compensatie-uren opbouwt, dan worden de min-uren daarmee automatisch verrekend.
  • bouwt u geen compensatie-uren op? Dan heeft u de volgende mogelijkheden:
  1. u kunt met uw manager afspreken om extra te werken op tijdstippen buiten uw arbeidstijdpatroon om. Uiteraard heeft u dan geen recht op een overwerkvergoeding.
  2. u kunt met uw manager afspreken voor de min-uren vakantie-uren op te nemen.

Let op: zijn aan het einde van het jaar de min-uren niet of niet-volledig ingehaald of van uw vakantie-uren afgeschreven? Dan vindt automatisch een verrekening plaats met uw wettelijke vakantie-uren van het volgende kalenderjaar. Het aantal uren dat u van het volgende kalenderjaar mag ‘lenen’ kent een maximum.