Loonheffing bij uitbetalen vakantie-uren

Als u uw vakantie-uren laat uitbetalen, dan betaalt u hierover loonheffing.

Door uitbetaling van vakantie-uren stijgt uw pensioengevend inkomen in het volgende kalenderjaar. Zie ook Pensioen.

Zet u uw vakantie-uren in als bron voor één van de belastingvrije doelen van IKAP? Dan betaalt u geen loonheffing over de waarde van de door u ingezette vakantie-uren.