Bovenwettelijke vakantie-uren uitbetalen

U kunt per kalenderjaar uw bovenwettelijke vakantie-uren (inclusief eventuele leeftijdsuren) laten uitbetalen. Het gaat hier alleen om bovenwettelijke vakantie-uren van het desbetreffende kalenderjaar. Wettelijke vakantie-uren kunt u niet verkopen.

Werkt u in deeltijd? Dan wordt het maximum aantal vakantie-uren dat u kunt laten uitbetalen naar verhouding berekend. Neemt u deel aan de PAS-regeling? Dan geldt ook een ander maximum aantal vakantie-uren dat u kunt laten uitbetalen.

Uitbetalen van restant vakantie-uren 2015

Naast de mogelijkheid om jaarlijks uw bovenwettelijke vakantie-uren uit te laten betalen, kunt u tot en met 31 december 2020 ook van de vakantie-uren die u heeft meegenomen uit 2015, maximaal 22 vakantie-uren verkopen. Dit aantal geldt bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week. Geldt voor u een andere arbeidsduur? Dan wordt het aantal vakantie-uren dat u mag verkopen naar verhouding berekend.

U kunt er ook voor kiezen om bovenwettelijke vakantie-uren en de restant vakantie-urenĀ 2015 te gebruiken als IKAP-bron, of om te sparen voor levenslooptegoed.

Bedrag van uw salaris per uur

Voor 1 vakantie-uur ontvangt u het bedrag van uw salaris per uur, dat geldt op de eerste dag van de maand waarin u uw aanvraag indient. Uw salaris per uur is 1/156ste deel van uw salaris bij een volledige arbeidsduur.

Voorbeeld
Als uw salaris bij een volledige arbeidsduur bijvoorbeeld 1.938,61 euro is, krijgt u voor elk vakantie-uur: 1/156 x 1.938,61 = 12,43 euro.

Loonheffing

Laat u uw vakantie-uren uitbetalen? Dan betaalt u hierover loonheffing. Aan het aantal uren dat u kunt laten uitbetalen zit een maximum. Uw werkgever kan uw verzoek tot uitbetaling weigeren, bijvoorbeeld als er niet voldoende werk is.

Let op! Gaat u uit dienst? Dan betaalt uw werkgever u alle vakantie-uren uit die u niet heeft opgenomen. Over deze uitbetaling betaalt u loonheffing. Zie ook Afwikkelen van ontslag.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 23b
IKAP-Regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel