Bovenwettelijke vakantie-uren uitbetalen vóór 01-01-2020

U kunt per kalenderjaar uw bovenwettelijke vakantie-uren (inclusief eventuele leeftijdsuren) laten uitbetalen. Het gaat hier alleen om bovenwettelijke vakantie-uren van het desbetreffende kalenderjaar. Wettelijke vakantie-uren kunt u niet verkopen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Werkt u in deeltijd? Dan wordt het maximum aantal vakantie-uren dat u kunt laten uitbetalen naar verhouding berekend. Neemt u deel aan de PAS-regeling? Dan geldt ook een ander maximum aantal vakantie-uren dat u kunt laten uitbetalen.

Bedrag van uw salaris per uur

Voor 1 vakantie-uur ontvangt u het bedrag van uw salaris per uur, dat geldt op de eerste dag van de maand waarin u uw aanvraag indient. Uw salaris per uur is 1/156ste deel van uw salaris bij een volledige arbeidsduur.

Voorbeeld
Als uw salaris bij een volledige arbeidsduur bijvoorbeeld 1.938,61 euro is, krijgt u voor elk vakantie-uur: 1/156 x 1.938,61 = 12,43 euro.

Loonheffing

Laat u uw vakantie-uren uitbetalen? Dan betaalt u hierover loonheffing. Aan het aantal uren dat u kunt laten uitbetalen zit een maximum. Uw werkgever kan uw verzoek tot uitbetaling weigeren, bijvoorbeeld als er niet voldoende werk is.

Let op! Gaat u uit dienst? Dan betaalt uw werkgever u alle vakantie-uren uit die u niet heeft opgenomen. Over deze uitbetaling betaalt u loonheffing. Zie ook Afwikkelen van ontslag.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 23b
IKAP-Regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel