Spelregels deelname collectieve actie

Voor stakingen en andere collectieve acties is er geen wetgeving waarin staat wanneer welke actie wel of niet mag. Wel geldt het Europees Sociaal Handvest, dat het recht op collectieve acties erkent. Nederland acht zich hieraan gebonden. Hierdoor heeft overheidspersoneel (met uitzondering van het defensiepersoneel) het recht op collectieve acties.

Spelregels

Voor collectieve acties binnen de sector Rijk gelden de volgende spelregels:

  • Deelname aan collectieve acties is toegestaan voor zover dat niet in bijzondere gevallen door de rechter is verboden.
  • Bij stakingen en werkonderbrekingen wordt over de niet gewerkte uren geen bezoldiging betaald. Deelnemers aan een staking of werkonderbreking moeten dus rekening houden met een korting op de bezoldiging.
  • Als een ambtenaar een korting op de bezoldiging wil voorkomen, kan hij ervoor kiezen vakantie-uren op te nemen dan wel in overleg met de leidinggevende het werkrooster zodanig aan te passen dat de bewuste uren op een later moment worden ingehaald.
  • Gebruik van eigendommen (zoals dienstauto’s of kantoren) en voorzieningen (zoals zakelijke e-mailadressen) van de werkgever bij collectieve acties is niet toegestaan.

Korting op de bezoldiging

Wilt u als manager weten hoe de korting op de bezoldiging bij stakingen of andere collectieve acties wordt toegepast? Raadpleeg dan uw personeelsadviseur.