Aankondigen collectieve actie

Een collectieve actie moet van tevoren zijn aangekondigd bij de werkgever. Uw werkgever verwacht dat haar werknemers zorgvuldig zijn bij het kiezen van de vorm van de actie en de uitvoering daarvan. De actie mag niet de bedrijfsvoering zodanig belemmeren dat burgers, bedrijven of andere instellingen onevenredige schade of hinder ondervinden van de collectieve actie.

Aanzeggingstermijn

Er bestaan geen regels voor de aanzeggingstermijn. Meestal wordt de actie een paar dagen van tevoren aangezegd. De organisaties binnen het Rijk hebben met elkaar de afspraak om aangezegde acties door te geven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarbij wordt ook informatie gegeven over de aard en de omvang van de acties, zodat een totaaloverzicht kan worden bijgehouden.

Belangenafweging

Uw werkgever kan aan de rechter in een kort geding vragen de actie te verbieden. Daarvoor schakelt hij de landsadvocaat in. Het is dan aan de rechter om te beoordelen wat zwaarder weegt: het belang van het recht op de collectieve actie of de belangen die daardoor worden geschonden.