Kledingvoorschriften

Kledingvoorschriften zijn regels over kleding op uw werk. Voor sommige functies is dienstkleding noodzakelijk voor de veiligheid of herkenbaarheid. Ook zijn er voorschriften wat juist niet is toegestaan.

Tijdens werktijd mag u geen kleding dragen die uw gezicht bedekt, zoals een gezichtssluier, een bivakmuts, een integraalhelm of een masker. Omdat uw gezicht en gezichtsuitdrukking dan niet zichtbaar zijn, bemoeilijkt deze kleding de communicatie met anderen. Hierdoor kunt u uw functie niet goed uitoefenen. Als u voor uw werk beschermende kleding moet dragen die uw gezicht bedekt, bijvoorbeeld een helm, dan is dat uiteraard wel toegestaan.

De overtreding van het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding wordt per 1 augustus 2019 volgens de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding strafrechtelijk bestraft met een geldboete.

Dienstkleding verplicht

Speciale kleding kan nodig zijn voor het goed uitoefenen van uw functie of van bepaalde werkzaamheden. Voor sommige functies is het belangrijk dat u voor het publiek herkenbaar bent als ambtenaar. Het kan gaan om een uniform met of zonder onderscheidingstekens of om andere dienstkleding. Bijvoorbeeld als u douanebeambte bent.

Soms vloeien de kledingeisen voort uit veiligheidsvoorschriften. Bijvoorbeeld beschermende kleding, kleding die ervoor zorgt dat u beter zichtbaar bent (bijvoorbeeld kleding van een weginspecteur) of voorschriften om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen sieraden te dragen.

Dienstkleding buiten werktijd

Alleen als uw werkgever u daarvoor toestemming geeft mag u de dienstkleding buiten werktijd dragen. In bepaalde omstandigheden kan dit zelfs tot gevolg hebben dat u een bedrag aan loonheffing moet betalen. U mag geen uniform dragen als u niet verplicht bent om deze te dragen. Hetzelfde geldt voor onderscheidingstekens op het uniform.

Kosten dienstkleding

Uw werkgever stelt de dienstkleding ter beschikking. U betaalt hier niets voor. Soms krijgt u een belastingvrije vergoeding om de dienstkleding zelf aan te schaffen. Voor het onderhoud hanteert uw werkgever eigen regels.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 50

ARAR Artikel 65

Arbeidsomstandighedenwet

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (per 1 augustus 2019)

Wettekst Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Circulaire: Gelaatsbedekkende kleding, 2008