Alcohol, drugs en verslaving

Tijdens en voorafgaand aan het werk mag u geen alcoholische dranken drinken of drugs gebruiken. U mag wel alcohol drinken bij een officiƫle gelegenheid, zoals een receptie. Het is ook niet toegestaan om alcohol of drugs op het werk bij u te hebben of te bewaren. U mag wettelijk geen drugs bezitten in Nederland.

Buiten werktijd mag u alcohol drinken en drugs gebruiken, zolang uw werk of de reputatie van uw werkgever er niet onder lijden. Als u bijvoorbeeld bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten draait, kunt u worden opgeroepen. Het is dan niet verstandig om alcohol te drinken of drugs te gebruiken.

Bloed- of blaastest

Uw werkgever mag niet zomaar een bloed- of blaastest bij u laten afnemen. Hij moet u eerst informeren over het hoe en waarom van de test en over mogelijke consequenties. Vervolgens kunt u vrijwillig instemmen voor het ondergaan van de test.

Overtreding alcohol- of drugsbeleid

Overtreedt u het alcohol- of drugsbeleid op het werk? Dan kan uw werkgever maatregelen nemen. Hij kan een procedure vanwege plichtsverzuim starten en eventueel aangifte doen bij de politie.

Alcohol- of drugsprobleem

Wordt u op het werk geconfronteerd met problematisch alcohol- of drugsgebruik? Raadpleeg dan uw manager, de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werk. Meer informatie vindt u ook op de website alcoholinfo.nl.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 50
ARAR Artikel 78
ARAR Artikel 80